Wolcen: Lords of Mayhem

Wolcen.Lords.of.Mayhem.v1.1.7.8-P2P.zip

Một hack’n’slash năng động không với dừng về lớp học. Chọn con đường của bạn khi bạn lên cấp và chơi nhân vật của bạn theo phương pháp bạn muốn! Khám phá thế giới tan vỡ và hư hỏng này để khám phá những bí hiểm thượng cổ và sự thực bị che giấu.

Nếu bạn thích, hãy mua nó!