Rule the Waves 3

Rule.the.Waves.3-Unleashed.zip

Rule the Waves III là trò chơi mô phỏng thiết kế và đóng tàu hải quân, quản lý hạm đội và chiến tranh hải quân từ năm 1890 đến năm 1970.

Nếu bạn thích, hãy mua nó!