Lust Academy – Season 2

Lust.Academy.Season.2-GoldBerg.zip

Tiếp tục cuộc phiêu lưu của bạn trong Học viện Cordale, theo dõi các lựa chọn trước đó của bạn và trải nghiệm nội dung hoàn toàn mới, bao gồm: Câu chuyện, Ảnh động, Địa điểm, Nhiệm vụ và hơn thế nữa!

Nếu bạn thích, hãy mua nó!