Hearts of Iron IV

Hearts.of.Iron.IV.v1.12.14-P2P.zip

Chiến thắng nằm trong tầm tay bạn! Khả năng lãnh đạo quốc gia của bạn là khí giới tối cao của bạn, trò chơi chiến lược Hearts of Iron IV cho phép bạn nắm quyền chỉ huy bất kỳ quốc gia nào trong Thế chiến II; cuộc xung đột hấp dẫn nhất trong lịch sử thế giới.

Nếu bạn thích, hãy mua nó!